Logotyp biuro tłumaczeń Wentland
Ikona pinezki - lokalizacja agencji tłumaczeń przysięgłych
ikona - koperta napisz do nas
ikona - zadzwoń do nas

Najnowsze publikacje

Numer rachunku bankowego:

40 1020 2137 0000 9502 0060 2672

Swift BPKOPLPW

Biuro tłumaczeń w Bolesławcu

 

Magdalena i Marcin Wentland

Zapraszamy do bezpłatnej konsultacji.

koperta napisz do nas biuro tlumaczeń - tłumacz przysięgły Lubin
koperta napisz do nas biuro tlumaczeń - tłumacz przysięgły Lubin
koperta napisz do nas biuro tlumaczeń - tłumacz przysięgły Lubin
koperta napisz do nas biuro tlumaczeń - tłumacz przysięgły Lubin
koperta napisz do nas biuro tlumaczeń - tłumacz przysięgły Lubin

 

 Projekt i wykonanie: DIGITAL-IMAGES

Obsługiwane języki

 

 • angielski

 • niemiecki

 • francuski

 • niderlandzki

 • włoski

 • ukraiński

 • rosyjski

 • czeski

 • słowacki

 • grecki

 • portugalski

 • duński

 • białoruski

 

SEKRET SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI?- TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY PRZY TWOIM BOKU!

28 października 2023

Zastanawiałeś się kiedykolwiek kim tak właściwie jest tłumacz przysięgły i w jakich sytuacjach życiowych jego pomoc będzie niezbędna? Przybywamy z pomocą aby wyjaśnić Ci te kluczowe dla Ciebie zagadnienia!

 

Tłumacz przysięgły jest specjalistą, który nabywa uprawnienia do wykonywania swojego zawodu zdając egzamin na tłumacza przysięgłego. Osoba, która zda wspomniany egzamin, następnie składa ślubowanie wobec Ministra Sprawiedliwości i zostaje wpisana na listę tłumaczy przysięgłych.

 

 

Praca tłumacza przysięgłego w biurze

 

Należy wspomnieć, że nie każda osoba ma możliwość zostania tłumaczem przysięgłym. Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. Nr 273 poz. 2702) wyszczególnia jakie przesłanki musi spełniać kandydat ubiegający się o tytuł tłumacza przysięgłego.

 

Może zostać nim jedynie osoba fizyczna, która:

 • ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, obywatelstwo Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie i zasadach określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa;

 • zna język polski (co potwierdza zdanie przez kandydata egzaminu na tłumacza przysięgłego);

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;

 • nie była karana za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego;

 • ukończyła studia wyższe;

 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski.

 

 

Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego, w art. 13 wyszczególnia, jakie uprawnienia przysługują tłumaczowi przysięgłemu. Są nimi:

 • sporządzanie i poświadczanie tłumaczeń z języka obcego na język polski, z języka polskiego na język obcy, a także do sprawdzania i poświadczania tłumaczeń w tym zakresie, sporządzonych przez inne osoby;

 • sporządzania poświadczonych odpisów pism w języku obcym, sprawdzania i poświadczania odpisów pism, sporządzonych w danym języku obcym przez inne osoby; 

 • dokonywania tłumaczenia ustnego.

 

 

Jednak uprawnienia to nie wszystko, z czym tłumacz przysięgły ma do czynienia. W art. 14 powyższej wspomnianej ustawy wskazane są obowiązki, które tłumacz ma obowiązek wypełniać. Są nimi między innymi:

 • wykonywanie przez tłumacza przysięgłego powierzonych mu zadań ze szczególną starannością i bezstronnością;

 • zachowania w tajemnicy faktów i okoliczności, z którymi zapoznał się w związku z tłumaczeniem;

 • doskonalenie przez tłumacza przysięgłego swoich kwalifikacji zawodowych.

 

 

 

KIEDY WARTO SKORZYSTAĆ Z USŁUG TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO?

 

 

Tłumacz przysięgły może okazać się Twoim sprzymierzeńcem w wielu sytuacjach życiowych. Pomoc tego specjalisty może okazać się istotna i znacznie ułatwić załatwienie ważnych spraw, jednak w wielu sytuacjach może okazać się wręcz koniecznością. Nasza firma oferuje usługi tłumacza przysięgłego w wielu dziedzinach i językach. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz przetłumaczyć dokumenty osobiste, prawne czy medyczne, jesteśmy tu, aby Ci pomóc. Nasza kadra tłumaczy przysięgłych gwarantuje precyzję i rzetelność każdego tłumaczenia.

 

Aby przybliżyć Ci czym dokładnie się zajmujemy wykonując zawód tłumacza przysięgłego, poniżej zamieszczamy listę dokumentów których tłumaczenia dokonujemy najczęściej.

Są nimi między innymi tłumaczenia: 

 • umów;

 • aktów prawnych;

 • aktów notarialnych;

 • dokumentów założycielskich;

 • pełnomocnictw;

 • sprawozdań finansowych;

 • korespondencji handlowej;

 • biznes planów;

 • dokumentów stanu cywilnego;

 • tłumaczenia ustne 

i wiele innych. 

 

 

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz dalszych informacji, napisz do nas - jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc!

Skontaktuj się